Käsi-
johteet

Idea-Puusta saatte myös puiset porraskaiteet ja käsijohdepuut
vaativiinkin kohteisiin.

Taaleri, Kasarminkatu 21

 Ohessa kuvina muutamia toteutusvaihtoehtoja. Teemme käsijohteisiin myös kulma- ja mutkaosat, jolloin pyöreisiin käsijohteisiin ei tarvitse tehdä epävarmoja ja teräviä jiiriliitoksia.

Päätöskulmalla voidaan helposti päättää esim. käytävän käsijohde, jolloin käsijohteen avonainen pääty ei tarraa kiinni vaikkapa kulkuapulaitteisiin ja esimerkiksi heikkonäköiset henkilöt havaitsevat tukikaiteen päättyvän.